top of page

Späť

ski layout.png

SPORT SERVIS pri ZOO Bratislava

PROFESIONÁLNY SERVIS
ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA

CENNÍK

SERVISNÝCH PRÁC
 

ZJAZDOVÉ A SKIALPINISTICKÉ LYŽE

 

Malý servis – MINI - 19.90
Brúsenie sklzníc + Brúsenie hrán zboku   

Stredný servis – MIDI - 25.00 €
Brúsenie sklzníc + Brúsenie hrán zboku + uhlovanie + Voskovanie   

Veľký servis – MAXI - 37.00
Brúsenie sklzníc + Brúsenie hrán zboku + uhlovanie + Voskovanie + Zalievanie sklzníc   

Kompletný servis – KOMPLET - 49.00 €
Brúsenie sklzníc + Brúsenie hrán zboku + uhlovanie + Voskovanie + Zalievanie sklzníc + Štruktúra sklznice + Tuning hrán

Páska na lyže zdarma   

SNOWBOARD

 

Malý servis – MIN - 25.00 €

Brúsenie sklzníc + Brúsenie hrán zboku + uhlovanie   


Stredný servis – MIDI - 35.00 €
Brúsenie sklzníc + Brúsenie hrán zboku + Uhlovanie + Voskovanie + Leštenie   

Veľký servis – MAXI - 45,00 €
Brúsenie sklzníc + Brúsenie hrán zboku + uhlovanie + Voskovanie + Zalievanie sklzníc
 +Leštenie

PRIRÁŽKY A ZRÁŽKY

  

 

Prirážka k cene za prácu    “TERAZ” : do 1 hodiny    75%
Prirážka k cene za prácu    “DNES”  :  do 5 hodín     30%
Zrážka na servis detských lyží do dĺžky 1300 mm vrátane :   len k pol. 11,19 - 30%
Prirážka za prehrdzavené hrany ski, skialp, snowboard:    položke 14 - 
100%

 

Kompletný cenník prác 2023 nájdete tu:                         , alebo u nás na prevádzke.

 

Technologický postup strojovej prípravy lyže:

Čistenie a oprava sklznice

Prebrúsenie plochy sklznice brúsnym papierom bez prítlaku pre odstránenie starého vosku a zvýraznenie poškodených plôch k efektívnemu servisu.

Mechanické vyčistenie poškodenej sklznice (škrabance a ryhy) zabezpečí dokonalé spojenie novo natavovaného P-tex materiálu s pôvodnou sklznicou.

Základné prebrúsenie

Ideálnu optickú rovinu sklznice a spodnej hrany docielime iba brúsením pomocou brúsneho kameňa s konštantným prítlakom a rýchlosťou posuvu.  Zpravidla používame základnú lineárnu štruktúru strednej hrubosti. Slúži k väčšiemu odberu materiálu z plochy sklznice i hrany.

Finálne brúsenie

Na ideálne rovnú plochu sklznice “rysujeme” finálnu štruktúru opäť použitím brúsneho kameňa s obmenou otáčok jeho rýchlosti, rýchlosti posuvu a prestavením povrchovej štruktúry – zarovnanie kameňa diamantom. Podľa charakteru lyže volíme adekvátny typ požadovanej štruktúry – lineárnu, kombinovanú, variabilnú.

Na základe zmeny nastavenia jednotlivých parametrov technológie sme schopný ovplyvniť aj tvar, hrubosť a sklon jednotlivých šráfov (základná skladba štruktúry). Jednotlivé štruktúry môžu byť hrubé, stredné, jemné.

Pre kombinované a variálne štruktúry (závodný program) je dôležité dokonalé vyhladenie plochy použitím nižších otáčok brúsenia s minimálnym advancom diamantu a nižšou rýchlosťou posuvu. Závodná štruktúra je rysovaná iba jednosmerným brúsením špička – päta, 1 cyklus.

Uhlovanie bočnej hrany

Uhol bočnej hrany závisí od typu a charakteru použitia lyže, snowboardu, skúseností užívateľa a tvrdosti podložky. Bočné uhlovanie hrany – základné uhlovanie sa vykonáva pomocou brúsneho pásika v rozsahu 89 – 87 °, správne zvolený uhol zabezpečuje dokonalý kontakt hrany so snehovou podložkou v priebehu celého oblúku v závislosti charakteru lyže.

Pre závodný servis je základne pripravená (nauhlovaná) bočná hrana ešte vyleštená pomocou brúsneho kameňa – tuning bočnej hrany, slúži k docieleniu ostrého vrcholu uhla hrany a zároveň k jej vyhladeniu, teda vymazaniu stopy po brúsnom pásiku.

Tuning spodnej hrany

Konštantný odklon – tuning spodnej hrany smerom od podložky je možný iba na základe presnej roviny sklznice a hrany, slúži k prenosu účinnosti bočného uhla hrany na snehovú podložku najmä pri jazde po hrane pri carvingovom oblúku, zabraňuje nežiadúcemu zarezávaniu hrán.

Tuning hrany sa vykonáva v rozsahu 0,3 – 0,8 ° pomocou paralelných brúsnych kameňov  s konštantným uhlom sklonu, rýchzlosťou posuvu a jeho tlaku. Veľkosť odklonu záleží od počtu cyklov brúsenia alebo tlaku posuvu.

Všeobecne  – pred tuningom spodnej hrany musí byť vykonaná ideálna rovina sklznice.

Impregnácia a leštenie

Samotné brúsenie je vždy veľkým zásahom do jednotlivých pórov sklznice, základnú impregnáciu je obzvlášť potreba k hĺbkovej ochrane pórov a zaisteniu ich elasticity. Ideálny spôsobom nanášania vosku je prostredníctvom tepelného kúpeľa, vďaka ktorému je sklznica schopná absorbovať čo najväčšie, ale zároveň aj najnutnejšie množstvo vosku . Pri voskovaní za studena je táto schopnosť vylúčená.

V prípade dobre zvolenej a vykonanej štruktúry sklznice je vosk chápaný len ako sekundárny proces pre impregnáciu, nie ako spôsob pre docielenie výraznej zmeny kĺznych vlastností lyží. Iba samostná štruktúra sklznice je proces, ktorý primárne určuje spôsob a množstvo odvádzanej vody z trecej plochy medzi sklznicou a podložkou a ovplyvňuje tak rýchlosť ako aj ovládateľnosť lyží.

Dnešné technologicky vyspelé lyže si zaslúžia i rovnako vyspelý servis.

bottom of page